ДТЭК
Загальні збори акціонерів
Загальні збори акціонерів